Международен конкурс
"ART STARS"

Звезди на изкуството"
-гр.Варна