Преглед на младия талант

Първа награда Мария Вълчева