Грамота от община Бургас

Димитрия Колева с награда от община Бургас.