Патронен празник на НУМСИ “Проф.Панчо Владигеров”

Трио”АНТОНИ”-”Нани ми,нани Дамянчо”